ارتباط با ما

دفتر مرکزی اورنگ مارکت

تهران- خیابان آزادی جنب دانشگاه شریف- نبش حبیب زادگان

تلفن : ۶۶۰۶۴۳۰۹ (۰۲۱) , ۶۶۰۳۷۳۲۳(۰۲۱)

  نمابر :   ۶۶۰۶۵۲۶۹(۰۲۱)           تلفن همراه : ۰۹۱۲۴۴۲۴۳۷۵           ایمیل :info@orangmarket.com