خدمات

گروه اورنگ مارکت به منظور اجرای فعالیتهای تولیدی و صنعتی در زمینه تجهیزات فروشگاهی با استفاده از نخبگان و مهندسن خبره و تیم حرفه ای زنجیره فروش و خدمات مربوطه، تداوم تولیدات بسیار متنوع ایرانی را میسر ساخته است.

گروه اورنگ مارکت اولین تولید کننده تجهیزات فروشگاهی در ایران می باشد که مهم تریم منبع و مرجع کلی برای خریداران تجهیزات فروشگاهی بوده و با دارا بودن همه اقلام مورد نیاز تجهیزات فروشگاهی گامی نو و بزرگ در این عرصه به انجام خدمات رسانی در سرتاسر میهن عزیزمان ایران جهت بر آورده نمودن تقاضای خریداران محترم برداشته است.